Smart Syddjurs afholder Danmark første Smart messe!

Det er med stor glæde, at kunne fortælle at Smart Syddjurs afholder messe d.7.5.2019. i Rønde Idrætscenter i samarbejde med Business Region Aarhus (BRAA), som en del af Internet Week Denmark (IWDK). Messen er pt. underplanlægning, hvilket betyder, at vi endnu ikke har et færdigt udarbejdet program. Men vi kan allerede nu afsløre, hvordan rammen er, og hvilke temaer messen vil have fokus på.

Formål og baggrund

Smart Syddjurs er en vision om et samfund, hvor borgere, virksomheder og det offentlige samarbejder aktivt om at bruge digitale teknologier til at sikre og udvikle det gode liv i Syddjurs Kommune. Vi skal sammen sørge for, at vi høster frugterne af de digitale løsninger, samtidig med at vi løfter de udfordringer, der følger med en stigende digitalisering. 

Smart Messen giver os mulighed for at sætte skub i den mission. Ved at skabe synlighed omkring de teknologier vi bruger, og de muligheder der ligger i fremtiden, giver vi borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere mulighed for at blive en aktiv del af Smart Syddjurs. Smart Messen skal vise, hvordan digitale og intelligente løsninger kan udvikle det gode liv ved at skabe vækst, mere erhverv og god velfærd. 

Deltagerne på messen får mulighed for at se og afprøve ny teknologi, og der bliver workshops, oplæg og debatter. Der bliver derfor rig mulighed for at blive inspireret, men også for at komme med egne input og ideer. Med den brede deltagerskare, sætter vi rammen for at pege på både udfordringer og nye ideer, som vi skal løse i et fremtidigt samarbejde. 

Messen er åben for alle, men vi har inviteret særlige grupper. Det gælder f.eks. folkeskoler, hvor 8. klasser i Syddjurs Kommune kommer. Formålet med det er fx. at tale data ind i skole - og uddannelse, hvilket passer med deres e-spor. Herudover inviteres strategisk udvalgte personer til workshops. Det er personer, vi gerne vil samarbejde med, eller have input fra i forhold til konkrete initiativer og udfordringer. 

Rammen for dagen

Fra kl. 9-12 afholdes der et Innovationstræf for virksomheder, hvor det handler om at blive ”klog på egne data”. Her vil forskellige inviterede virksomheder præsentere datadrevne forretningsmodeller eller businesscases, som inspiration for andre virksomheder. Dels for virksomheder som er godt i gang. Og dels for de virksomheder der endnu ikke helt er kommet i gang med at arbejde datadrevet, men gerne vil i gang.

Fra kl. 13-18 afholdes Smart Messen med standeområder, oplæg og workshops, som er åben for alle. Der er fokus på smarte teknologier og intelligente løsninger, som kan skabe det gode liv i Syddjurs Kommune.

 

De fem temaer på dagen er:

Erhverv & Iværksætteri:

Rammen for dette tema er todelt. Den første del fra kl. 9-12 bliver et erhvervsfremstød i form af et Innovationstræf, som handler om at blive ”klog på egne data”. Her vil virksomheder fra forskellige sektorer (Forsyning, IT, Ejendomme, håndværk, Turisme, Finans mm.) præsentere datadrevne forretningsmodeller eller businesscases, som har fokus på brug af data. Kravet for deltagelse er ikke størrelsen på virksomheden. Men fokus på arbejdet med data eller villigheden til at komme i gang. Tilmeldte virksomheder er bl.a. ATEA, Blue Fragments, Vitani mm. Innovationstræffet vil blive faciliteret af Tim Daniel Hansen, Droids Agency der bidrager med relevante oplæg. 

Mobilitet:

Mobiliteten er i en rivende udvikling og folk pendler mere og længere end tidligere og de fossile brændsler er snart fortid som drivmiddel og inden for kort tid kommer der selvkørende biler. For at der også i fremtiden er en god og sikker mobilitet, er der behov for at vejmyndigheder og private aktører samarbejder omkring de muligheder der opstår i kølvandet på denne udvikling. Samtidig finder nye borgere og virksomheder i disse år Djursland stadig mere og mere attraktiv. Derfor inviteres aktører som Midttrafik, Aarhus MAAS og Rambøll til workshop omkring fremtidens mobilitet og fremkommenlighed. 

Velfærdsteknologi & Sundhedsinnovation:

Inden for næste tre år bliver antallet af ældre tre dobbelt. Fokus for 4 workshops er udvalgte prøvehandlinger og projekter der ønskes sparing på. Derfor er der inviteret kommunens medarbejdere, offentlige samarbejdspartnere og leverandører til at deltage på messen. Sundhed og Omsorgs egne konsulenter vil facilitere og samle op på de afholdte workshops. Messen vil også være et udstillingsvindue, hvor messe deltagerne vil blive bekendte med de tilbud og løsninger som kommunen kan tilbyde. 

Borger til Borger:

Borger til Borger sporet er ikke specielt teknologitungt. I stedet er der fokus på den enkle borger, relationerne mellem borgere og hvordan fællesskabet kan skabe rammen for det gode liv i Syddjurs Kommune. De virksomheder og samarbejdspartner der er deltager på messen er bl.a. Bobleberg, Min Landsby app, Oplev Syddjurs og Landsbyklyngerne Ådalen, Østdjurs og Feldballe mm.

Skole & Uddannelse:

I Skole & Uddannelses temaet kommer bl.a. ATEA, Bookbites, Dania Games, Viden Djurs og Lekolar på messen. Alle kommunens 8. klasser er inviteret til at deltage. Der vil blive afholdt rullende workshops for eleverne og vil bl.a. involvere kodning af små sensorer der fx kan måle CO2 i lokalet for at få sat IOT begrebet (Internet of Things) på dagsordenen. Dania games sætter fokus på Opendata, ved at bruge Opendata til at bygge et spil. For at indstille det kritiske fokus vil et Hacklab give eksempler, hvad cypersecurity betyder i ens hverdag. Ligeledes vil der være et FABLAB, hvor man aktivt kan være til at sætte strøm til teknologier og skabe noget selv. Udover det vil der være oplæg og debatter, som har fokus på brug af data i skole – og udddannelsesverden.

HUSK, at programmet er under udarbejdelse og vil blive opdateret løbende. Tilmelding kan se på her på IWDK.

 

Vi glæder os til at se jer.

 

 

Sammen skaber vi det gode liv