Projekter & initiativer i Smart Syddjurs

Projektsiden viser alle vores projekter. Igangværende og færdiggjorte projekter. Projekter, som er i pilotfase vil løbende blive opdateret. 

Du kan hurtigt få et visuelt overblik over vores projekter på hjernen, som geografisk dækker hele Syddjurs kommune. 

Projekt
Smart Syddjurs Free Wifi
Smart Syddjurs Free Wifi
Den digi­tale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommu­nikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særde­les godt udgangspunkt for at blive smartere. Foto: Hubertus - Wikimedia commons
Læs mere
Projekt
Open data Syddjurs
Open data Syddjurs
Det er en afgørende opgave i Smart Syddjurs-initiativet at skabe adgang til data, hvilket vil sige de utallige informationer fra kommune, region, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som i princippet er frit tilgængelige, men som i praksis er svære at få fingrene i.
Læs mere
Projekt
Smart Syddjurs lokale udnyttelse
Smart Syddjurs lokale udnyttelse
Pga. møderumslokale knaphed i kommunen afdækkes sammenhængen ml. booking af møderumslokaler og den egentlige lokale anvendelse.
Læs mere
Projekt
Tip Syddjurs
Tip Syddjurs
Borgerne er tit de hurtigste til at opdage hullet i vejen eller det manglende skilt, og de oplysninger vil Syddjurs Kommune gerne anvende.
Læs mere
Projekt
RPA - Amibot
RPA - Amibot
Tidligere har en medarbejder manuelt betalt alle indkommende lægeregninger i økonomisystemet. Med ibrugtagningen af Amibot bliver rugbrødsarbejdet nu lavet kl. 04.00, så medarbejderen nu kan koncentrere sig om sine kerneopgaver og skabe større kvalitet for borgerne i Syddjurs Kommune.
Læs mere
Sammen skaber vi det gode liv