Kontakt os

Projektkoordinator Karin Sonne

Telefonnummer: ​+45 87 53 57 75

E-mail: kaso@syddjurs.dk

Velkommen til SmartSyddjurs

SmartSyddjurs er en vision om et samfund, hvor borgere, virksomheder og det offentlige samarbejder aktivt om at bruge de digitale teknologier til at sikre og udvikle det gode liv i Syddjurs Kommune.

I Syddjurs Kommune er udrulning af fibernet blevet anledning til at sætte gang i en langsigtet analyse- og strategi-proces.Strategiplanen skal frem mod 2030 give inspiration og værktøjer til, hvordan udrulningen af digital infrastruktur styrker kommunens evne til at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder, samt styrke turismen.

Indenfor hver af de 3 fokusområder:

  • turisme
  •  iværksætteri og erhverv
  • kommune-borgerrelation

inviteres borgere, erhvervsliv, foreninger, distriktråd og andre interesserede til at byde ind med idéer til, hvordan vi kan udnytte højhastighedsnettet til at iværksætte nye måder at gøre ting på, så vi sammen kan arbejde henimod at blive SmartSyddjurs.

Læs mere om fokusområderne under "Om SmartSyddjurs".

Projektet i  Syddjurs Kommune gennemføres som en del af kampagnen 'På forkant’, som Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen, KL og Realdania  står bag. Læs mere på www.påforkant.dk og under punktet Strategi.