CORA og Djursland arbejder for mere digitale landdistrikter

Det digitale Djursland

I Norddjurs- og Syddjurs Kommune er er der stort fokus på følgende:

  • Støtte til små og mellemstore virksomheder
  • Telemedicin
  • Nemmere adgang til offentlige serviceydelser
  • Digital tilgængelighed for iværksættere og turismevirksomheder
  • Øge kendskabet til Djurslands muligheder.

Hertil er adgang til højhastighedsbredbånd er en vigtig forudsætning. Derfor arbejdes der i begge kommuner intenst med at udbrede bredbånd i landområderne.

Digital fremsynethed er et nøgleordet for at kunne lykkes med at yde hjælp og inspiration  til borgere og iværksættere. Det spiller også en afgørende rolle i at tiltrække nye familier og virksomheder til Djursland, og udvikle de virksomheder, vi allerede har.

De lokale beslutningstagere skal have større viden om fremtidens digitale behov, og slutbrugerne skal lære mere om at udnytte alle mulighederne.

 

Det digitale fællesskab

CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services) arbejder for, at lokale myndigheder fokuserer på lokale udfordringer, udveksler erfaringer og afprøver digitale teknologier og løsninger i landområderne.

CORA er bevilget af EU InterREG NorthSea, og udløber i juni 2023. Norddjurs- og Syddjurs Kommune er to af i alt 18 partnere fra syv EU medlemslande, der via CORA samarbejder om at videreudvikle landdistrikterne i Nordsøregionen. Det gøres ved at synliggøre fælles udfordringer, afprøve innovative løsninger og udveksle erfaringer, og samarbejde om fremtidens avancerede digitale miljø. Målet er at forbedre de offentlige tjenester og skabe et miljø, der ”inviterer” til digital innovation i landdistrikter.

Ud af alle anstrengelserne får landdistrikterne en række lærings, vejlednings- og erfaringsværktøjer til brug for rådgivningsfunktioner, udbredelse af viden og udvikling af digitale færdigheder.

 

Djurslands bidrag til EU Kommissionens digitale kompas 2030

Gennem CORA-projektet har vi kunne bidrage til den danske status og resultater omkring:

  • Digitale kompetencer
  • Digital Infrastruktur
  • Offentlig digital borgerservice/selvbetjening
  • Digital kommunikation mellem det offentlige og virksomheder

Disse resultater indgår i EU kommissionens digitale kompas for 2030.

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk