Om Smart Syddjurs

Udfordringen

Syddjurs Kommune er udfordret af den globale udvikling, hvor urbaniseringen sætter landdistrikterne under pres. En skævvredet udvikling, som er negativ i de østlige dele af kommunen og positiv i de vestlige, udfordrer også. Men Syddjurs Kommune har et stort potentiale: Mols Bjerges enestående natur, adskillige kilometer kyststrækning og en central placering tæt på Aarhus - en af Danmarks største vækstregioner.

En vigtig konkurrence- og lokaliseringsparameter for såvel bosætning som erhvervsudvikling er adgangen til en tidssvarende digital infrastruktur.

I 2014 blev det besluttet, at Syddjurs Kommunes digitale infrastruktur skulle opgraderes til en højhastighedsinfrastruktur, som er en forudsætning for udbredelse af nye offentlige digitale velfærdstjenester, digital kommunikation og sikring af den kommunale produktion. Byrådet besluttede samtidig, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune skulle løftes op til et fremtidssikret niveau, som kan tilgodese både borgernes og erhvervslivets behov, og som ideelt også understøtter turisternes krav om fri adgang til tidssvarende højhastighedsbredbånd.

Strategien

For at udnytte mulighederne er der under titlen Smart Syddjurs blevet udarbejdet en strategi, som giver inspiration og værktøjer til, hvordan udrulningen af fibernet styrker kommunens evne til at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder samt styrker turismen.

Strategien fungerer som styringsværktøj for den politiske proces og prioritering, når kommunen frem mod 2030 arbejder på at blive SmartSyddjurs.

I menuen til venstre kan man læse meget mere om strategien, indsatsområderne og de projekter vi har i støbeskeen.

Det innovative Syddjurs

Læs mere om det innovative Syddjurs ved at klikke her

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk