Om Smart Syddjurs

Syddjurs er en kommune, der er udfordret af den globale udvikling, hvor urbaniseringen sætter landdistrikterne under pres. Indenfor kommunens grænser ser vi ligeledes en skævvredet udvikling, med negativ vækst i den østlige del af kommunen, og positiv vækst i den vestlige. Men som helhed har Syddjurs Kommune et kæmpe stort potentiale: Mols Bjerges enestående natur, adskillige kilometer kyststrækning og en central placering tæt på Aarhus - en af Danmarks største vækstregioner.

Digital infrastruktur, innovation og nytænkning er helt centrale redskaber for at vi som kommune fortsat kan drifte og videreudvikle det gode liv for alle vores borgere.

Udviklingen hen imod at blive et smart samfund kræver:

  • at vi bevæger os fremad hele tiden
  • at vi nedbryder de traditionelle kommunale siloer
  • at vi får skabt en tættere dialog til vores borgere og erhvervsliv
  • at vi er nysgerrige, tør prøve os frem og er risikovillige

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk