Projekter & initiativer i Smart Syddjurs

Projektsiden viser alle vores projekter. Igangværende og færdiggjorte projekter. Projekter, som er i pilotfase vil løbende blive opdateret. 

Du kan hurtigt få et visuelt overblik over vores projekter, som geografisk dækker hele Syddjurs kommune. 

Projekt
Smart Syddjurs Free Wifi
Smart Syddjurs Free Wifi
Den digi­tale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommu­nikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særde­les godt udgangspunkt...
Læs mere
Projekt
Open data Syddjurs
Open data Syddjurs
Det er en afgørende opgave i Smart Syddjurs-initiativet at skabe adgang til data, hvilket vil sige de utallige informationer fra kommune, region, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som i princi...
Læs mere
Projekt
Smart Syddjurs lokale udnyttelse
Smart Syddjurs lokale udnyttelse
Pga. møderumslokale knaphed i kommunen afdækkes sammenhængen ml. booking af møderumslokaler og den egentlige lokale anvendelse. Derudover ønsker Smart Sydjurs at få IOT erfaringer, som kan videreføres...
Læs mere
Projekt
Tip Syddjurs
Tip Syddjurs
Borgerne er tit de hurtigste til at opdage hullet i vejen eller det manglende skilt, og de oplysninger vil Syddjurs Kommune gerne anvende.
Læs mere
Projekt
RPA - Amibot
RPA - Amibot
Tidligere har en medarbejder manuelt betalt alle indkommende lægeregninger i økonomisystemet. Med ibrugtagningen af Amibot bliver rugbrødsarbejdet nu lavet kl. 04.00, så medarbejderen nu kan koncentre...
Læs mere
Projekt
Boblberg.dk
Boblberg.dk
Boblberg er en borger-til-borger-portal med over 120.000 medlemmer fra 28 af landets kommuner, og der kommer løbende flere til. Her har borgerne mulighed for at oprette opslag i form af bobler, som in...
Læs mere
Projekt
Højhastighedsnet i Syddjurs Kommune
Højhastighedsnet i Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune har med en ambitiøs udrulning af fiberbåret højhastighedsnet til borgere og erhvervsliv i kommunen satset benhårdt på, at en solid digital infrastruktur er nøglen til en fremtidssikri...
Læs mere
Projekt
CORA OG Djursland arbejder for digitale landdistrikt
CORA OG Djursland arbejder for digitale landdistrikt
CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services) er bevilget af EU InterREG NorthSea. Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune er to af i alt 18 partnere fra syv EU medlemslande, d...
Læs mere
Projekt
Passiv digital infrastruktur
Passiv digital infrastruktur
Syddjurs Kommune samarbejde med Norddjurs Kommune om at etablere passiv digital infrastruktur, herunder afholdelse af lokale aktiviteter på Djursland vedrørende behov for Højhastighedsnet. Målsætning...
Læs mere
Projekt
Nordisk Fitbit Projekt i Folkeskole
Nordisk Fitbit Projekt i Folkeskole
Nordisk Fitbit Projekt i Folkeskole
Læs mere
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk