Projekter & initiativer i Smart Syddjurs

Projektsiden viser alle vores projekter. Igangværende og færdiggjorte projekter. Projekter, som er i pilotfase vil løbende blive opdateret. 

Du kan hurtigt få et visuelt overblik over vores projekter, som geografisk dækker hele Syddjurs kommune. 

Projekt
AI til at optimere brugen af kommunale bygninger
AI til at optimere brugen af kommunale bygninger
AI-signaturprojekt: Projektet har til formål at reducere energi- og CO2-forbrug i folkeskolerne ved at bruge intelligent lokaleallokering til at samle aktiviteter på skolen - også aften og weekend
Læs mere
Projekt
AI databaseret Process Mining
AI databaseret Process Mining
AI-signaturprojekt: Hvordan kan kunstig intelligens hjælpe med at forbedre vores beskæftigelsesindsats?
Læs mere
Projekt
IoT Cleaning
IoT Cleaning
Projektet viser hvordan anvendelse af aktivitetssensorer i rum, kan bidrage til en mere bæredygtig rengøringsproces, hvor der kun rengøres, hvor der er behov for det.
Læs mere
Projekt
NaboGo - gør det nemmere at køre sammen i hverdagen
NaboGo - gør det nemmere at køre sammen i hverdagen
Med appen NaboGo vil vi styrke samkørsel i Syddjurs Kommune. NaboGo undersøger og analyserer pendlerstrømme, mobilitetsbehov og tilgængelig mobilitet.
Læs mere
Projekt
Projekt FitBit - Monitorering af folkeskoleelevers bevægelsesmønstre
Projekt FitBit - Monitorering af folkeskoleelevers bevægelsesmønstre
Gennem brug af kropsnære sensorer, kan vi få indsigt i værdifuld data til at understøtte børns trivsel, sundhed og indlæring.
Læs mere
Projekt
IoT: Smart anvendelse af mødelokaler
IoT: Smart anvendelse af mødelokaler
Ved at opsætte sensorer i Kommunens administrationsbygninger, har vi indsamlet viden om hvordan mødelokaler anvendes, og analyseret data i relation til det interne bookingsystem.
Læs mere
Projekt
Smart Syddjurs Free Wifi
Smart Syddjurs Free Wifi
Den digi­tale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommu­nikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særde­les godt udgangspunkt...
Læs mere
Projekt
RPA - Robotten, der løser økonomiopgaver
RPA - Robotten, der løser økonomiopgaver
Tidligere har en medarbejder manuelt betalt alle indkommende lægeregninger i kommunens økonomisystem. Nu klarer Amibot den del, så medarbejderne kan koncentrere sig om deres kerneopgaver.
Læs mere
Projekt
Digitale landdistrikter -  Djursland deltager i CORA-projekt
Digitale landdistrikter - Djursland deltager i CORA-projekt
Projektets formål er at forbedre offentlige tjenester og skabe et miljø, der ”inviterer” til digital innovation i landdistrikter. Digital fremsynethed er et nøgleordet for at kunne lykkes med at yde h...
Læs mere
Projekt
Open data Syddjurs
Open data Syddjurs
Det er en afgørende opgave i Smart Syddjurs-initiativet at skabe adgang til data, hvilket vil sige de utallige informationer fra kommune, region, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som i princi...
Læs mere
Projekt
Boblberg.dk - et online fællesskab
Boblberg.dk - et online fællesskab
Leder du efter én at træne med? en strikkeklub? eller at opstarte et nyt venskab? Boblberg er en platform, hvor borgere kan møde hinanden og danne nye fællesskaber.
Læs mere
Projekt
Fuld fart på højhastighedsnettet i Syddjurs Kommune
Fuld fart på højhastighedsnettet i Syddjurs Kommune
Syddjurs Kommune er ambitiøse med udrulning af højhastighedsnet. Selvom vi er en landkommune, forventes det, at der inden udgangen af 2025 vil være mulighed for at koble sig på 1/1 Gbit/s højhastighed...
Læs mere
Projekt
Operation Tomrør - forberedelse til fremtiden
Operation Tomrør - forberedelse til fremtiden
Operation Tomrør er et delprojekt, der har til formål at udbrede passiv digital infrastruktur i alle hjørner af kommunen. Ved at grave tomrør ned, kan vi som kommune bidrage til at øge udbyderes incit...
Læs mere
Projekt
Tip Syddjurs
Tip Syddjurs
Med app'en 'Tip Syddjurs' kan kommunens borgere indberette huller i vejen, fyldte offentlige skraldespande, væltede træer, beskadigede skilte og meget mere.
Læs mere
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk