AI til at optimere brugen af kommunale bygninger

Syddjurs Kommune deltager i AI-signaturprojektet Optimeret bygningsanvendelse med kunstig intelligens. Projektet tager blandt andet afsæt i vores eget projekt ”Smarte Kvadratmeter,” som du kan læse mere om under under fanen Projekter og Initiativer.

Projektet har til formål at reducere energi- og CO2-forbrug i folkeskolerne ved at samle aktiviteter gennem intelligent lokaleallokering ved anvendelse af bygningsdata, IoT-løsninger og kunstig intelligens.

Folkeskoler udgør en stor del af kommunernes bygningsmasse. Bygningerne er typisk karakteriseret ved at have en høj alder og et efterslæb i forhold til energirenovering samt en lav anvendelsesgrad af lokalerne. Der er derfor et stort potentiale i at optimere bygningsanvendelsen for netop denne type kommunale bygninger, især i eftermiddagstimerne og i weekenden, hvor bygningerne anvendes i forskelligt omfang af fx fritidsorganisationer.

I Projektet anvendes modne teknologiplatforme og eksisterende datasæt som afsæt for at udbrede intelligente algoritmer på skoleområdet. Løsningen vil på denne baggrund kunne levere handlingsanbefalinger, som kan optimere anvendelsen af konkrete bygninger og kan derved medføre energioptimering. Løsningens algoritme udvikles som udgangspunkt som open source med henblik på øget udbredelse.

I projektet bliver også de juridiske forudsætninger for at udvikle algoritmerne undersøgt, herunder GDPR og anden relevant lovgivning på området.

Projektet drives af det regionale fællesskab GovTech Midtjylland med Syddjurs, Favrskov og Aarhus Kommune som deltagende kommuner, og projektet løber til ultimo 2023.

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk