Smart Syddjurs lokale udnyttelse

Pga. møderumslokale knaphed i kommunen afdækkes sammenhængen ml. booking af møderumslokaler og den egentlige lokale anvendelse. Det er kommunens første IOT projekt, hvori det bliver muligt at begynde at indsamle data og lære at behandle og analysere data. 

Helt konkret bliver der opsat Lorawan sensorer i kommunens mødelokalerne i Ebeltoft og i Hornslet. Indsamlingen af data sker via møderumsaktiviteten målt ud fra lys, fugt, temperatur og CO2 i lokalerne. CO2 målingen er interessant, da denne kan påvise, hvor mange mennesker der befinder sig inde i lokalerne. 

​Projektstart medio juni 2018.Efter 6 måneders dataindsamling på begyndes dataanalysen og brugen af lokalerne.

Hensigten med projektet er at afdække om kommunens mødelokaler bruges optimalt. Hvis dataanalysen påviser uoverensstemmelse ml. booking og egentlig anvendelse, kan projektet sandsynligvis initiere en optimeret anvendelse.

Derudover ønsker Smart Sydjurs at få IOT erfaringer, som kan videreføres i brugen af resten af kommunens ejendomme, heri drift af fx idrætshaller, fællesarealer, skolelokaler etc.
 

Fakta om projektet

38
Antal sensorer i møderum
Sammen skaber vi det gode liv