Smart Syddjurs Free Wifi (WiFi4EU)

Den digi­tale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommu­nikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særde­les godt udgangspunkt for at blive smartere.

Som led i dette arbejde har kommu­nen iværksat pilotprojektet ’Turist­net’. Projektet, som løber til og med 2018, er etable­ret til støtte for udvikling af turist- og erhvervsområdet, og afprøvning af nye tiltag for at tilgodese et stigende behov for adgang til netværk blandt turister. Projek­tet er samtidig blevet anledning til at gennemføre en analyse og afprøv­ning af kommunens udfordringer, muligheder og samarbejder om potentielle værdiskabelser. Denne proces kan give konkrete og fakti­ske svar om positive effekter, baseret på statistiske målinger på turistantal, tids- og vejrfaktorer, bevægelses­mønstre m.v. Disse oplysninger vil tjene som grundlag for beslutnin­ger om projektets videre udvikling.

Der er foreløbig etableret wifi net i gågadeområdet i Ebeltoft samt på dele af havnen, samt på Hovedgaden i Rønde.

Foto: Hubertus - Wikimedia commons

Fakta om projektet

17
Hotspots
3875
Antal brugere juni 2018
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk