Smart Syddjurs Free WiFi (WiFi4EU)

Den digi­tale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommu­nikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særde­les godt udgangspunkt for at blive smartere.

Vi oplever alle et stigende behov for adgang til netværk, når vi er på farten - det gælder i høj grad også turister. Derfor er der blevet opsat i alt 23 hotspots med gratis WiFi, som er placeret i Ebeltoft, Rønde, Hornslet og ved indgangen til Kaløvig Slotsruin.

Free WiFi er en del af projektet ’Turist­net’, som foreløbigt løber til udgangen af 2023. Projektet er iværksat for at støtte og udvikle turist- og erhvervsområdet i Syddjurs Kommune, og udføres i samarbejde med lokale erhvervsdrivende. De gratis hotspots forventes at blive overflødig i 2025. Det skyldes EU's roamingaftaler, der giver turister mulighed for at anvende billig mobildata udenfor deres egne landegrænser.

Projek­tet har givet anledning til at vi som kommune, dykker mere ned i turismedata, og bliver klogere på hvordan data fra eksempelvis turismeantal, besøgsmønstre og vejfaktorer kan bruges til aktivt til at forstå og udvikle turismeområdet i Syddjurs Kommune.

 

Foto: Hubertus - Wikimedia commons

Fakta om projektet

24
Hotspots
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk