Projekt FitBit - Monitorering af folkeskoleelevers bevægelsesmønstre

 

Hvor meget bevæger folkeskoleelever sig egentlig i løbet af en skoledag?

Det satte vi os i Syddjurs Kommune for at for at undersøge. 

Derfor har vi, som den første kommune nogensinde, udviklet et værktøj til formålet. Elevernes bevægelse måles gennem et armbånd på deres håndled. For at se bevægelsesmønstrene i den rette kontekst, har vi udviklet en algoritme, der sammenholder elevens bevægelsesdata med tid, fag, klasse og skole. Alle data er fuldt anonymiseret, og projektet er derfor ikke omfattet af GDPR.

Sammen med Vejle Kommune har vi i løbet af foråret 2021 udført test på en række folkeskoleelever. I Syddjurs Kommune var det samtlige 4. klasser, der deltog i projektet. 

Blandt de mest interessante fund var:

  • 86% af eleverne er aktive i mindst 45. min. på en skoledag (inkl. pauser og frikvarter)

  • 64% af tiden under idræt og sportslektioner er eleverne inaktive, og 10 % af denne gennemsnitlige tid, er brugt på at være moderat eller meget aktive

  • 73% af tiden i den understøttende undervisning foregår siddende eller stillestående

  • Ca. 4% af børnene sidder ned eller står stille i over 90% af tiden

Projektet er nu gået ind i sin 2. fase, hvor datasættet analyseres, og på baggrund af analysen, bliver der udarbejdet anbefalinger til mulige indsatser i undervisningen. 

Sideløbende er Smart Syddjurs i dialog med andre fagområder, hvor FitBit-data ligeledes kan kan give nogle værdifulde indsigter i borgernes sundhedsdata. 

 

Folkeskolen som ramme

I folkeskoleloven står der, at elever i gennemsnit skal bevæge sig 45 minutter i løbet af en skoledag. Bevægelsen skal sikre elevernes sundhed og trivsel, og desuden understøtte læring i skolens fag. 

Det er skoleledernes ansvar at sikre, at skolen overholder dette, men indtil nu, har de ikke haft en reel mulighed for at undersøge og dokumentere børnenes bevægelse.

Med FitBit-data kan lederen nu se hvor meget børn i en bestemt klasse, og på en bestemt skole bevæger sig (- men selvfølgelig i anonymiseret form). Ved at se bevægelsesdata i forhold til skoledagens indhold, kan der dannes et godt billedede af oplagte fag eller tidspunkter, hvor der med fordel kan tænkes mere bevægelse ind. Derfor er det også et godt fundament til lærernes didaktiske og pædagogiske overvejelser, når de tilrettelægger deres undervisning.

 

FitBit i fremtiden

FitBit-projektet har givet et unikt og meget specifikt datasæt, og projektet åbner op for en lang række anvendelsesmuligheder.

  • Der ses en god mulighed for at datasættet kan give nye værdifulde indsigter i relation til forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Muligvis i sammenhæng med anden national data, fx Den nationale Sundhedsprofil. 
  • Der ses gode muligheder for at FitBit-løsningen, eller andre kropsnære sensorer, kan bruges på andre velfærdsområder. Det kunne fx være monitorering af aktivitet blandt ældre, psykisk sårbare eller i rehabiliteringsforløb.

FitBit-løsningen er open source og kan anvendes af alle kommuner. 

 

Hvad er elevernes tanker om projektet?
Ultranyt på DR var et smut forbi Ebeltoft Skole

 

 

 

Baggrund for projektet

Projektet er en del af det nordiske projekt "Health Data", hvor også Vejle Kommune samt Tampere Kommune i Finland og Thorshavn på Færøerne er med. Projektet går ud på at indsamle holistisk sundhedsdata, som kan bruges til at:

  • Forbedre borgeres sundhed
  • Understøtte myndigheder og sundhedsorganisationer
  • Øge borgeres egen bevidsthed om deres sundhedsdata 

Læs mere her om det overordnede projektformål her: 
Health Data | Nordic Smart City Network (nscn.eu)

Nordic Innovation står for en stor del af projektets finansiering.

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk