Operation Tomrør - forberedelse til fremtiden

Operation Tomrør er et delprojekt, der har til formål at udbrede passiv digital infrastruktur i alle hjørner af kommunen. Ved at grave tomrør ned, kan vi som kommune bidrage til at øge udbyderes incitament til at udrulle bredbånd, bl.a. fordi deres graveomkostninger reduceres.

Hvorfor er den digitale infrastruktur så vigtig?

Syddjurs Kommunes placering gør, at kommunen er udfordret af den globale udvikling, hvor urbaniseringen fortsætter med fuld styrke og efterhånden sætter alle landdistrikter under pres.

Syddjurs Kommune har dog også nogle store aktiver, der styrker vores konkurrenceevne. Først og fremmest den nære placering i forhold til Aarhus og dermed en af Danmarks største vækstregioner. Dernæst en enestående natur med nationalparken Mols Bjerge og lange smukke kyststrækninger.

For at gøre kommunen attraktiv for både borgere og virksomheder, er det vigtigt at der er god adgang til internet, da alt hvad vi foretager os i stigende grad foregår digitalt. Fra politisk side er der stort fokus på at sikre, at så stor en del af kommunen som overhovedet muligt kommer ind i en positiv udvikling. Med udgangspunkt i en stærk digital infrastruktur, er der politisk vilje til at være aktiv og investeringsparat for at få alle landområder med.

Til projektet ”Operation Tomrør” er der investeret ca.  5 mio. kr. i at etablere passiv infrastruktur (tomrør) for at få infrastrukturen ud yderområderne af kommunen. Projektet foregår i samarbejde med Norddjurs kommune og målsætningen er primært at der etableres kommercielle løsninger i lokalområderne mellem borgere/ virksomheder og udbydere. Det sekundære mål er at kommunerne etablerer passiv infrastruktur efter lov om Erhvervsfremme via tomrørsgravning. Det tilstræbes at foretage samgravninger med el-, tele- og forsyningselskaber samt vandværker og andre kommunale gravearbejder. Dette for at understøtte de statslige målsætninger om at minimere omkostninger til gravearbejde og ulemper for borgere m.v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk