Nordisk Fitbit Projekt i folkeskolen

I foråret 2021 vil Syddjurs Kommune indsamle data og oplysninger om børn i 4.kl. bevægelse i løbet af en skoledag. Undersøgelsen er den del af et nordisk projekt, hvor Vejle Kommune (Danmark), Thorshavn Kommune (Færøerne) og Tampere (Finland) samt Syddjurs Kommune arbejder sammen om brugen af sundhedsdata støttet af Den Nordiske Innovations Fond.

Baggrunden for undersøgelsen er kravet i folkeskoleloven om, at elever skal bevæge sig 45 minutter i løbet af skoledagen. Samtidig er der solid viden om, at bevægelse og aktivitet har en positiv betydning for udvikling af børns sundhed og læring. Derfor er Syddjurs Kommune interesseret i at vide mere om børns bevægelse i løbet af skoledagen. 

Målet med undersøgelsen er derfor, at Syddjurs Kommune bliver klogere på, hvor meget børn i 4.kl. bevæger sig i løbet af skoledag samt, hvad der fremmer eller hæmmer børns bevægelse i løbet af skoledagen.  

Der vil blive indsamlet data om børnenes bevægelse via et armbånd med sensorer, der kan måle, hvor meget børnene bevæger sig. Data vil blive indsamlet i to perioder af 14 dages varighed, hvor børnene ved skoledagens start får udleveret et armbånd, som igen afleveres ved skoledagens afslutning. Af hensyn til forebyggelse af Coronasmitte, så får eleverne udleveret samme armbånd hver dag. 

Der er med rette stort fokus på beskyttelse af oplysninger og data om børn. Syddjurs Kommune må gerne indsamle data med henblik på at blive klogere på børns bevægelse i skoletiden. Forudsætningen er samtidig, at indsamlede oplysninger og data beskyttes godt1. Det gælder særligt for data indsamlet om børn. Derfor er de data, som indsamles anonymiseret. Det betyder, at det ikke er muligt at se data for enkelte elever. Data bliver gemt og behandlet i henhold til GDPR, og senere blive behandlet i samarbejde med Århus Universitet og Syddjurs Kommune. 

Når resultaterne af undersøgelsen er klar, så vil de blive offentliggjort på Syddjurs Kommunes hjemmeside. 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk