App til at styrke samkørsel i Syddjurs Kommune

Syddjurs er en landkommune, hvor der ofte er langt imellem de aktiviteter, borgerne har brug for og gerne vil deltage i. I dag kan transportbehovet ikke dækkes af den kollektive trafik, og de fleste familier har en eller to biler. Fremtidens transport og infrastruktur byder på udfordringer, men først og fremmest byder den på mange muligheder for mere fleksibel, mere bæredygtig og
billigere transport. Syddjurs Kommune vil tilbyde bosætning for alle, også de, som ikke kan eller vil køre selv. Syddjurs Kommune har indgået aftale med NaboGo, som et led i at styrke mobiliteten i Syddjurs Kommune.

NaboGo undersøger og analyserer pendlerstrømme, mobilitetsbehov og tilgængelig mobilitet. Baseret på analysen tager NaboGo fat i relevante partnere, som herefter engageres i udbredelsen af samkørsel. 

NaboGo-samkørsel er designet til at skabe ny mobilitet i især Danmarks landdistrikter, hvor der eksisterer meget lidt eller ingen kollektiv transport. Ved at arbejde med samkørsel på NaboGo's unikke måde skabes der nye mobilitetstilbud til borgerne, hvilket gør det mindre nødvendigt at eje én eller flere biler. Den afledte effekt er tilmed flere potentielle kunder til de busser og tog, som kører i området. Det samlede mobilitetstilbud forbedres dermed for borgerne.

Samkørsel er det oplagte valg, når man vil opnå markante og målbare CO2-reduktioner. Det kræver ikke nye anlæg eller materialeproduktion, men blot at udnytte eksisterende ressourcer: de tomme sæder i private biler. En undersøgelse fra DTU viser, at når man vil opnå CO2-besparelser i transportsektoren, er samkørsel den billigste og mest effektive indsats.

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk