Effektiv og bæredygtig rengøring

Projektet havde sit udspring under corona-epidemien, hvor der var et særligt fokus på rengøring. Her blev der lagt små sedler på de skriveborde, der var sprittet af. Havde ingen siddet ved et bestemt skrivebord en dag, lå sedlen der endnu, når rengøringspersonalet kom, og de kunne se, at de ikke behøvede at rengøre det pågældende bord. 

Det førte til et IoT-projekt i Hornslet administrationsbygning omkring behovsstyret rengøring, hvor vi fik installeret sensorer under alle skriveborde, i mødelokaler og på toiletter. Sensorerne registrerer aktivitetsniveau, og data herfra sendes til et rengøringssystem, hvor vi på forhånd har defineret bestemte aktivitetskrav. Dernæst sendes der direkte besked til rengøringspersonalet, som via en app får et overblik over, hvor der skal gøres rent.

Projektet har vist store potentialer, og i Hornslet administrationsbygning har vi opnået en besparelse på 20%, hvilket svarer til en times rengøring dagligt. 

Vi er i gang med at afdække muligheden for at udvide projektet til flere bygninger. Her ses potentiale for endnu større gevinster, med det rationale at  at jo større volumen på bygninger, jo større større datagrundlag og jo mere dynamisk kan rengøringsenheden flytte sig.

Fordelene ved projektet er til at få øje på: 

  • Sparet tid og ressourcer
  • Lavere omkostninger
  • Mere effektiv rengøring
  • Mindre miljøbelastning
  • Fleksibel og intelligent planlægning

Men der knytter sig også nogle udfordringer såsom; interaktion med brugere af lokalerne samt kompetencer og mindset hos rengøringspersonale og sikring af deres kontraktmæssige forhold. 

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk