Højhastighedsnet i Syddjurs Kommune

Fuld fart på det digitale Højhastighedsnet i Syddjurs Kommune

Højhastighedsinfrastruktur er en forudsætning for udbredelse af nye offentlige digitale velfærdstjenester, digital kommunikation og sikring af den kommunale produktion mv.

Byrådet har en langsigtet plan om, at den digitale infrastruktur i Syddjurs Kommune løftes op til et fremtidssikret niveau, som tilgodeser borgernes og erhvervslivets stigende krav og behov. Denne visionære plan gør, at vi i Syddjurs Kommune har en stor forventning om at opfylde regeringens ellers så ambitiøse målsætning for 2025. Den lyder nemlig, at 98% af alle bolig- og virksomhedsadresser skal have mulighed for en downloadhastighed på 1 gigabit.

I august 2021 lå tallet på 87% i Syddjurs Kommune, hvilket er 12% mere end landsgennemsnittet. Med udgangspunkt i de igangværende projekter forventes det, at 95% af alle husstande, virksomheder og fritidshuse i Syddjurs Kommune har mulighed for 1/1 Gbit/s download/upload ved udgangen af 2023.  

Projektet er drevet af et stærkt samarbejde mellem borgere, foreninger, erhvervsliv samt bredbåndskoordinatoren på Djursland. Desuden spiller forsyningsselskabernes investering og opbakning til projektet et altafgørende rolle. 

Læs mere her:
Sammen om DjursOnline

 

Bedre mobildækning i Syddjurs

Også mobil- og mobildatanetværket står til at blive styrket på Djursland.

Inden 2024 vil teleselskaberne sætte 8 nye master op i landområderne i Syddjurs Kommune. Dette finansieres af teleselskaberne, og kan lade sig gøre fordi vi igennem en lang proces, har kunne dokumentere den manglende mobil og mobildatadækning på dele af Djursland. 

Desuden er der planer om nye master og opdateringer af eksisterende master i hele Syddjurs Kommune, for at 5G også bliver en realitet inden 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om projektet

15
Projekter med støtte fra Statens Bredbåndspulje siden 2019
31
Projekter sponsoreret af forsyningsselskaber siden 2019
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk