Nordisk Fitbit Projekt i folkeskolen

 

Eleverne i folkeskolen skal bevæge sig gennemsnitligt 45 minutter i løbet af en skoledag, og det er skolernes opgave at sikre denne bevægelse – det står i folkeskoleloven. Bevægelsen skal sikre børnenes sundhed og trivsel og desuden understøtte læring i skolens fag. 

På den baggrund indsamlede Syddjurs Kommune i foråret 2021 data og oplysninger om bevægelsesmønstre i løbet af skoledagen for børnene på 4. årgang. Målet med undersøgelsen er at blive klogere på, hvor meget børnene bevæger sig i løbet af en skoledag – og hvad der fremmer eller hæmmer børns bevægelse i løbet af skoledagen. 

Hele 4. årgangs (450) skoleelever i Syddjurs Kommune samt skoleelever fra Vejle Kommunes 3., 6. og 9. årgang, som konsekvent laver årlige målinger frem til 2025.  

Tampere Kommune (Finland), Vejle Kommune og Syddjurs Kommune 

Det er første gang, en kommune selv har udviklet et værktøj til at måle bevægelsen i skoletiden med et accelerometer på håndleddet. Den udviklede algoritme fortæller, hvor meget eleverne bevæger sig i tid, i de enkelte fag, klasser og skoler. Dette gøres ud fra en intensitetsskala fra 1-5. For første gang nogensinde er det nu muligt for en kommune at få et indblik i, hvad den pædagogiske og didaktiske planlægning af fysisk aktivitet har af betydning i undervisningen. Alle data er fuldt anonymiseret, og giver nye muligheder for at arbejde med børn og sundhed på velfærdsområderne.  

 

Børn og bevægelse er et udfordret område i kommunerne. Flere børn bevæger sig mindre, og kravet om 45 minutters bevægelse om dagen i folkeskolen er svært at måle og dokumentere. Syddjurs Kommune har haft et stigende antal overvægtige børn i perioden 2016-20. Selvom kurven er knækket, giver FitBit-projektet nu mulighed for at målrette sundhedsindsatserne mod de enkelte klasser og skoler ud fra et datagrundlag, som er validt. Det har ikke være muligt før. 

FitBit-projektet fører ikke til effektivisering i den snævre forstand, at kendte processer kan drives med færre ressourcer. Til gengæld kan Syddjurs Kommune nu vælge de rigtige tiltag, og det er effektivt. Med FitBit-projektet er vi gået fra “synsninger” og antagelser til et reelt datagrundlag, der giver skoleledelsen og medarbejderne et solidt fundament for didaktiske og pædagogiske tilgange i relation til bevægelse i undervisningen. 

FitBit-projektet har skærpet Syddjurs Kommunes erfaring med at arbejde med private og offentlige sundhedsdata i relation til GDPR. For at sikre borgernes tillid er datasættet 100% anonymiseret, og deres sundhedsdata er således ikke personhenførbare.  Projektet har også været en eksplorativ læring og videngenerering på, hvordan en kommune kan arbejde sikkert inden for GDPR med borgernes sundhedsdata. 

 

FitBit-dataen understøtter skoleledelserne og medarbejdernes antagelser om, hvor stor effekt aktivitetsindsatserne har i en pædagogisk og didaktisk kontekst. De praksisnære erfaringer med at indsamle og anvende borgernes sundhedsdata i udvikling af det sundhedsforebyggende arbejde, projektet har leveret, er meget værdifuldt. FitBit-projektet har givet et unikt og meget specifikt datasæt, som i samspil med fx nationale data og Den nationale Sundhedsprofil og anbefalinger kan sætte en endnu tydeligere retning for de sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser. 

Aktivitet og bevægelse i folkeskolen er MEGET svært at måle på i undervisningen. Ved at måle i de samme fag er det nu muligt at se på, hvad der sker på de enkelte skoler, og hvordan man kan lære af hinanden ud fra en faglig drøftelse. De pædagogiske og didaktiske interventioner, som skabes på baggrund af data, bliver nu aktionsbaserede handlinger, som dels stimulerer læring, dels forbedrer sundheden og øger trivslen for den enkelte skoleelev. 

Projektet er et nordisk samarbejde baseret på nordiske værdier og den nordiske skolemodel. Vi har alle de samme krav til bevægelsesaktivitet i folkeskolen. FitBit-løsningen er open source og kan anvendes af alle kommuner. Ligeledes er der betydelige muligheder for at bruge konceptet på andre velfærdsområder. Eksempelvis kan det bruges til at monitorere ældres aktivitet og sundhed i eget hjem. Det kunne også være på rehabiliteringsområdet eller i genoptræningsforløb. Hertil åbner kropsnære sensorer op for en bred vifte af perspektiver i det forebyggende arbejde. 

Projektet har dels givet Syddjurs Kommune og Vejle Kommune en baseline for bevægelsesaktiviteten, dels en indsigt i de områder af en skoledag, hvor eleverne ikke bevæger sig nok. Med denne indsigt bliver interventionerne i undervisningen målrettet de enkelte fag i de enkelte klasser på de enkelte skoler. Projektet har ligeledes skabt en øget opmærksomhed på, at skoleeleverne nu kræver et fast niveau af bevægelse i de nu identificerede stillesiddende fag, så hoved og krop også hænger sammen i skoletiden.  

 

DR´s Ultranyt var forbi Ebeltoft Skole og spørge eleverne om deres tanker til projektet.

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk