CORA OG Djursland arbejder for digitale landdistrikt

Det digitale Djursland

I Norddjurs og Syddjurs Kommuner har man blandt andet fokus på støtte til små og mellemstore virksomheder, telemedicin, nemmere adgang til offentlige serviceydelser, digital tilgængelighed for iværksættere og turismevirksomheder og generelt større kendskab til Djurslands muligheder.

Fællesnævneren for det hele er adgang til højhastighedsbredbånd, og der arbejdes i begge kommuner intenst med udbredelsen af det.

Digital fremsynethed er nøgleordet for at kunne lykkedes med at få nye familier til Djursland, udvikle eksisterende virksomheder og tiltrække nye samt sikre hjælp og inspiration til iværksættere og borgere.

De lokale beslutningstagere skal have større viden om fremtidens digitale behov, og slutbrugerne skal lære mere om at udnytte alle mulighederne.

 

Det digitale fællesskab

CORA arbejder for, at lokale myndigheder fokuserer på lokale udfordringer, udveksler erfaringer og afprøver digitale teknologier og løsninger i landområderne.

Ud af alle anstrengelserne får landdistrikterne en række lærings, vejlednings- og erfaringsværktøjer til brug for rådgivningsfunktioner, udbredelse af viden og udvikling af digitale færdigheder.

CORA tester, om de forskellige løsningsmodeller kan forbedre forholdene, og resultaterne skal bruges til at formulere digitale strategier for landdistrikterne strømlinet til de regionale, nationale og europæiske myndigheder - og påvirke EU's digitale integrationspolitik.

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk