Boblberg.dk

Alle har brug for venner, kammerater eller bare en hjælpende hånd for at trives socialt og mentalt, men i vores travle liv kan det være svært at finde hinanden. Derfor har vi i Syddjurs vi valgt at indgå i løsningen boblberg.dk, hvor borgere kan møde hinanden og danne nye fællesskaber. Jeg håber, at rigtig mange vil benytte løsningen, og jeg er sikker på, at det vil gøre en forskel, for både givere, modtagere og deltagere i løsningen.

Forskning viser, at det er vigtigt for menneskers trivsel og livskvalitet, at de indgår i sociale fællesskaber. Boblberg skaber netop grundlag for dette ved at lade de lokale borgere boble sammen online. Det er borgerne selv, der opretter bobler, og så kan andre slutte sig til.

I Syddjurs Kommune er der stor fokus på mental sundhed, og her er Boblberg det nyeste tiltag, der skal styrke sundheden både fysisk og mentalt blandt borgerne i kommunen. Boblbergs bobler inspirerer og inviterer borgerne til at bruge deres lokalsamfund på nye måder. Boblerne giver samtidig inspiration til de borgere, der har et ønske om at være frivillige.

Du kan allerede nu oprette dit eget opslag – en bobl – eller se om der er andre bobler, der deler de samme interesser som dig. Opret dig nu eller læs mere på boblberg.dk. Måske er der allerede én, der mangler lige netop dig til at dele fælles oplevelser sammen med.

Om Boblberg

 • Mere end 120.000 medlemmer er en del af Boblberg.
 • I dag benyttes Boblberg af 28 kommuner
 • Boblberg er for alle! Det er gratis, tilgængeligt på alle enheder og der er medlemmer fra 15 til 94 år.
 • Boblberg er udviklet i samarbejde med tre af landets kommuner, 2.500 borgere fra hele Danmark og et stort udsnit af organisationer, som har berøring med kultur, fritid, sundhed og det frivillige.

Datasikkerhed og tilgængelighed

 • Data opbevares på sikre servere
 • Platformen er annoncefri
 • Indhold bliver screenet og monitoreret efter et etisk kodeks
 • Opfylder tilgængelighedskravet WCAG 2.0 til niveau AA
 • Dataansvarlig og opfylder GDPR (EU databeskyttelsesforordning)
 • Mail support til borgerne
 • På borgernes egne præmisser
 • Mulighed for anonymitet
 • Data sælges ikke videre til 3. mand
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk