AI som bidrag til en mere effektiv og helhedsorienteret indsats

Syddjurs Kommune er projektleder for dette AI-signaturprojekt, som foregår i et samarbejde med Vejle-, Kolding-, Sønderborg-, og Randers Kommune. 

Ved at indsamle procesdata, har projektet til formål at undersøge, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe med at forbedre vores beskæftigelsesindsats. Det handler både om at lette de administrative byrder, og om at understøtte en mere effektiv og meningsfuld vej ind på arbejdsmarkedet for ledige borgere. 

Projektets digitale omdrejningspunkt er AI-process mining og predictive monitoring, der anvender data omkring forskellige processer i, eksempelvis et ledighedsforløb, til at kortlægge processer fra ende til anden. Kortlægningen vil være helhedsorienteret og inkludere procesdata på tværs af systemer, borgere, afdelinger, teams, medarbejdere, samt interne og eksterne instanser, der er involveret i et beskæftigelsesforløb. Process mining skal biddrage til at skabe en databaseret og helhedsorienteret forståelse af, hvilke interne og eksterne indsatser, der reelt anvendes og hvor effektive indsatserne er overfor forskellige borgergrupper.

Læs mere om projektet og Process Mining her: Process Mining | Forside (syddjurs.dk)

Foto: processmining.syddjurs.dk

Foto: processmining.syddjurs.dk

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk