Syddjurs turisme i udvikling

Turister forventer i stigende grad at have samme digitale muligheder, når de er på ferie, som de har på egen bopæl i deres eget lokalområde og land.

Det er derfor vigtigt, at såvel danske som udenlandske turister - uanset hvor de bor eller opholder sig i Syddjurs Kommune - oplever let adgang til billigt eller helt gratis internet, herunder også adgang til diverse lokalitetsbestemte services. Konkret kan dette etableres via hot spots i byerne og ved populære turistattraktioner, ligesom der kan etableres adgang til højhastighedsinternet i sommerhuse, på hoteller, vandrehjem og campingpladser.

Ved at opsamle data fra tjenester, som turisterne bruger (fx mobile tjenester), kan man analysere turisternes adfærd og opnå nye værdifulde indsigter, der kan anvendes i turisterhvervets services og indsatser. Bliver Syddjurs-området førende på dette felt, vil det alt andet lige stille Syddjurs Kommune bedre i konkurrencen om at tiltrække turister.

Ud over traditionel turisme, kan man også forstille sig at adgang til højhastighedsinternet vil gøre det attraktivt for såvel ejere som lejere af sommerhuse, at have ophold i længere perioder, hvor de evt. arbejder via internettet i sommerhuset. Dette vil skabe øget liv og omsætning i lokalområderne.

Under fokusområde Turisme arbejder vi med, hvordan man - med afsæt i højhastighedsinternet - kan gøre det endnu mere attraktivt at være turist i Syddjurs Kommune. Det er f.eks. spørgsmål som:

  • Hvordan øges overnatningskapaciteten og hvordan gøres mulighederne mere attraktive (f.eks. Det smarte sommerhus)?
  • Hvordan kan vi give kvalificeret information om oplevelser og forlystelser?
  • Hvordan kan vi øge omsætningen hos den lokale handel, herunder at turisterne tager handlen med hjem?
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk