Strategi frem mod 2030

Udarbejdelsen af strategiplan frem mod 2030 er sket under kampagnen ”På Forkant”, som er initieret og finansieret af et partnerskab mellem Realdania, KL og Erhvervs- og Vækstministeriet ved Erhvervsstyrelsen. Kampagnen havde til formål at hjælpe kommunerne uden for de store byer med at sætte gang i en positiv tilpasning, omstilling og udvikling. Læs mere på www.påforkant.dk

I Syddjurs Kommune blev udrulning af fibernet anledning til at sætte gang i en langsigtet analyse- og strategiproces. Processen havde til formål at afdække udfordringer og potentialer og munde ud i en strategiplan, der bygger videre på kommunens vision om at blive SmartSyddjurs.

Det betyder at udrulningen af den digitale infrastruktur skal ledsages af strategiske indsatser, der smart udnytter og aktiverer de nye ressourcer og potentialer, der er og kan komme i Syddjurs Kommune – både vedrørende erhvervslivet og blandt iværksættere, i det fysiske miljø og blandt kommunens borgere.

Strategiplanen er Syddjurs Kommunes styringsredskab frem mod 2030 i udviklingen af et smart community. Under titlen SmartSyddjurs giver strategiplanen inspiration og værktøjer til, hvordan udrulningen af digital infrastruktur styrker kommunens evne til at tiltrække og fastholde borgere i kommunen, gennem blandt andet gunstige miljøer og netværk m.v. for iværksættere, øget produktivitet i erhvervslivet, styrket turistområde, samt i kommunen som virksomhed.

 

Strategi

IoT handleplan

Organisering

Indsatsområder

Projekter

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk