Kommunen som virksomhed

Kommune - borgerrelation

Alle tendenser, strategier og politiske udmeldinger peger i retning af øget digitalisering af borger- og virksomhedskontakt til kommunen. Det gælder både kommunikation, sagsbehandling og leverance af serviceydelser.

Kommunens målsætning er dels at yde en bedre og mere effektiv service til borgere og virksomheder, dels at effektivisere kommunens arbejdsprocesser. Der skal kort sagt leveres mere for mindre.

Forudsætning for at kunne digitalisere kommunikation, sagsbehandling og leverance af serviceydelser er, at der er internetadgang til borgerne og virksomhederne. Der er i denne forbindelse en direkte sammenhæng mellem dækning, stabilitet og kapacitet - og omfang, effektivitet og kvalitet af den service, som Syddjurs Kommune kan levere af de digitale kanaler.

Velkendte områder, hvor dette gør sig gældende, er fx i ældreplejen, telemedicin, psykiatri, tolkeservice og uddannelse. Der er flere områder og mange flere er på vej. Hertil kommer at adgang til nye data fra det "digitale nervesystem" og Internet of Things, som fiberinfrastrukturen vil være grundlaget for, giver helt nye muligheder i forhold til effektivisering af drift og vedligeholdelse af den samlede fysiske infrastruktur, herunder bl.a. bygninger, veje, trafik og energi.

Under fokusområdet Kommunen som virksomhed arbejder vi med, hvordan man - med afsæt i højhastighedsnettet – kan udnytte og understøtte aktiviteter i lokalsamfundene. Aktiviteter, der gør Syddjurs Kommune til et godt sted at bo og arbejde. Det er .f.eks.:

  • Kontorfælleskaber i lokalsamfundet
  • Hvad kan man bruge open data til
  • Hvordan kan vi gøre det nemt og smart at være frivillig
  • Mobilitet gennem samarbejde og kommunikation
  • Den smarte landsby

 

Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk