Iværksætteri og erhvervsliv

Skabelse af gunstige miljøer og netværk m.v. for iværksættere

Fibernettet er et attraktivt fundament for virksomheder, som i deres forretningsmodel er afhængige af stabil internetforbindelse med høj hastighed. Det kan fx dreje sig om virksomheder inden for det grafiske område, medieområdet, teleservice eller it.

Nye iværksætter virksomheder kan etablere sig på et relativt lavt omkostningsniveau i Syddjurs, samtidig med at medarbejderne vil have nærhed til unik natur og let adgang til udnyttelse af udbuddet i Aarhus-området. Det vil gøre det lettere at tiltrække medarbejdere og samarbejdspartnere, som i en kortere eller længere periode (sam)arbejder remote fx i Aarhus, København eller i princippet et vilkårligt sted på jordkloden.

Dermed muliggøres det, at der på sigt kan dannes klynger af virksomheder indenfor bestemte områder, hvilket gradvist vil forstærke en positiv udvikling.

Produktivitet i erhvervslivet

Alle virksomheder kan med de rette teknologier og den fornødne netværkskapacitet komme tættere på kunder og samarbejdspartnere, ligesom virksomheden internt vil blive tættere forbundet uafhængigt af tid og sted.

Dette kan danne grundlag for helt nye produkter og ydelser, innovative forretningsprocesser samt effektivisering af eksisterende forretningsprocesser. Alt sammen medvirker til at styrke produktiviteten - og dermed konkurrenceevnen - for virksomheder med adgang til de rette teknologier og den fornødne netværkskapacitet.

Under fokusområdet Iværksætteri og erhvervliv arbejder vi med, at undersøge hvordan - der med afsæt i højhastighedsinternet - kan skabes gode rammer for iværksætteri og understøttelse af det eksisterende erhvervsliv, f.eks. gennem:

  • Skabelse af kreativt iværksættermiljø
  • Tiltrækning af særlige iværksætter/erhvervsklynger
  • Udvikle erhvervsservicen i kommunen
  • Udvikle detailhandlen i kommunens byer
  • Det smarte landbrug
Sammen skaber vi det gode liv
Smart Syddjurs.dk