Igangværende projekter

Pga. møderumslokale knaphed i kommunen afdækkes sammenhængen ml. booking af møderumslokaler og den egentlige lokale anvendelse.

Open data

Det er en afgørende opgave i Smart Syddjurs-initiativet at skabe adgang til data, hvilket vil sige de utallige informationer fra kommune, region, uddannelsesinstitutioner og virksomheder, som i princippet er frit tilgængelige, men som i praksis er svære at få fingrene i.

Smartsyddjurs free wifi

Den digi­tale infrastruktur er en væsentlig forudsætning for kunne udbrede digitale tjenester, optimere kommu­nikationen, skabe nye netværks- og løsningsmodeller – altså et særde­les godt udgangspunkt for at blive smartere.